ആസ്വാദനം: തൂവാനത്തുമ്പികള്‍

ഓരോ വര്‍ഷവും എത്രയെത്ര സിനിമകളാണ് സിനിമാകൊട്ടകകളില്‍ കൂവലും,കയ്യടികളും ഏറ്റുവാങ്ങി വന്നു പോകുന്നത്.സിനിമാ ആസ്വാദന നിലവാരം തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് അപൂര്‍വ്വമായാണ്‌ കലാമൂല്യമുള്ള നല്ല സിനിമകള്‍ തന്നെ

Read more
error: Content is protected !!