തമിഴ്‌നാട്‌ ചലച്ചിത്ര അവാര്‍ഡില്‍ മലയാളിത്തിളക്കം

തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാന സിനിമാ അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.നീണ്ട എട്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ ചലച്ചിത്ര അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 2009 മുതല്‍ 2014 വരെയുള്ള ആറുവര്‍ഷത്തെ പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ്

Read more
error: Content is protected !!