നിവിന്‍ പോളിക്ക് തമിഴില്‍ രണ്ട് ചിത്രങ്ങള്‍

നിവിന്‍ പോളിക്ക് തമിഴില്‍ പ്രിയമേറുന്നു. മറ്റ് മലയാള നടന്മാര്‍ക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേമം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നിവിന്‍ പോളിക്ക് തമിഴ് സിനിമാ ആരാധകര്‍ക്ക് ഇടയിലുള്ളത്. ഉടന്‍

Read more
error: Content is protected !!