പട്ടണം റഷീദിന് തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം

പ്രശസ്ത മേക്കപ്പ്മാന്‍ പട്ടണം റഷീദിന് മികച്ച മേക്കപ്പ്മാനുള്ള തമിഴ്‌നാട്‌ സര്‍ക്കാരിന്റെ പുരസ്‌കാരം. 2014-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ നാടക സംഘത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ ‘കാവ്യ തലൈവന്‍’ എന്ന ചിത്രത്തിന് ചമയം

Read more
error: Content is protected !!