ദയാബായിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാകുന്നു.

സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകയായ ദയാബായിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാകുന്നു. വെട്ടം മൂവീസിന്റെ ബാനറില്‍ ‘ദയാബായി’ എന്ന പേരില്‍ ഹിന്ദിയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട ചിത്രീകരണം കോട്ടയത്തും കൊച്ചിയിലുമായി ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. ദയാബായിയായി

Read more
error: Content is protected !!